Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ
ΚΙΤΣΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ.ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΘΕΣΗ:ΣΦΑΓΕΙΑ  ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 2003 2004
2  ΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ.ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΘΕΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 2003 2004
3 ΔΑΣΩΣΗΣ Δ.Δ.ΚΑΛΛΟΓΡΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ  ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 2003 2004
4 ΔΑΣΩΣΗΣ Δ.Δ.ΚΑΡΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ  ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 2003 2004
5  ΔΑΣΩΣΗΣ Δ.Δ. ΜΑΡΑΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ  ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 2003 2004