Μελέτες Χειμάρρων

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.
1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 1 ΕΩΣ 6 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2006 2007
2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 1 ΕΩΣ 6 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2006 2006
3 ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ (Υ/Χ/1) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σ.Π.Ε. 2001 2001
4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Υ/Χ/2) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 2001 2001
ΦΑΣΟΥΛΑΣ  ΦΩΤΗΣ
5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ, ΠΕΔΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2002 2002
6 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2002 2002
7 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ (ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ) ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2002 2002
8 ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ «ΓΡΑΜΜΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ 2001 2001
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ, ΠΕΔΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑΙΚΟ ΧΩΡΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2002 2002
10 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2002 2002
11 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ (ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ) ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2002 2002
ΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ & ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ, ΠΕΔΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2002 2002
13 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2002 2002
14 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ (ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ) ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2002 2002