Ερευνητικά Προγράμματα

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.
1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11ΣΥΝ_8_1275 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2012 2016
2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11ΣΥΝ_10_1394 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «CREATION OF AN INTEGRATED MODEL SYSTEM FOR GOVERNANCE IN URBAN FORESTRY MANAGEMENT AND FOR ADAPTING CITIES TO CLIMATE CHANGE» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2012 2016
ΦΑΣΟΥΛΑΣ  ΦΩΤΗΣ
3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80779 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟ  Α.Π.Θ. 2007 2007
4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 20340 Α.Π.Θ. 2000 2000
5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3054 Α.Π.Θ. 1999 1999
6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΛΟΥ 1999 1999
7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2183  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΛΟΥ 1998 1998