Αναπτυξιακές Μελέτες

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ  ΦΩΤΗΣ
1 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2078  ΦΥΤΩΛ ΕΠΕ 1996 1996
2 ΤΟΠΙΚΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΗΜΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ 1993 1993