Περιβαλλοντικές Μελέτες

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.
1 Ν1-01: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ΕΚΧΑ Α.Ε. 2014 2017
2 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΜΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2015 2015
3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/843 ΚΑΙ 79/409 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2014 2015
4 ΜΕΛΕΤΗ 9 «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΥΠΕΚΑ 2014 2015
5 ΥΠΟΕΡΓΟ 14: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 2013 2015
6 ΥΠΟΕΡΓΟ 14: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 2013 2015
7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015) ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ 2013 2015
8 ΣΥΛΛΟΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ 2010 2010
9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 2010 2010
10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 2010 2010
11 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΛΑΤΟΜΙΟ ΧΑΛΑΖΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2009 2009
12 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΑΛΑΖΙΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 103,327 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΟΡΚΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2009 2009
13 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ 79,668 ΣΤΡΕΜ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2008 2008
14 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΑΧΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ 397,0026 ΣΤΡΕΜ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2008 2008
15 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΑΓΟΡΑΧΗ Ή ΔΑΣΑΚΙ» ΕΚΤΑΣΗΣ 67,962 ΣΤΡΕΜ. ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2007 2007
16 ΜΠΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 10 ΧΛΜ ΑΡΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΠΑΧΤΣΕΤΖΗΣ 2006 2006
17 ΠΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ ΠΡΑΣΣΩΝ, ΜΥΛΩΝ ΓΑΛΛΟΥ – ΔΡΥΟΔΑΣΟΥΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2006
18 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΕ ΧΑΛΑΖΙΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΕΝΔΡΟ ΚΟΣΜΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2006 2006
19 ΜΠΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 10 ΧΛΜ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι.Δ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  2005 2006
20 ΜΠΕ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΗΥ ΧΟΝΔΡΗ ΟΞΥΑ ΡΕΜΑ ΜΑΤΑΠΑ 2,5 ΚΜ Α.Δ.Σ. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ 2005 2005
21 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΛΑΓΙΟΧΩΡΙ» ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝ – ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 31,1645 ΣΤΡΕΜ ΕΛ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2005 2005
22 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΕ ΧΑΛΑΖΙΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΕΤΡΟΓΟΥΡΝΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 77,485 ΣΤΡΕΜ. ΕΛ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2005 2005
23 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΣΤΡΙΟΥΧΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ»ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Υ/Π/5) ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2004 2004
24 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΣΤΡΙΟΥΧΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Υ/Π/6) ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2004 2004
25 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΟΥΖΟΛΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΨΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ(Υ/Π/7) ΚΥΒΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. 2004 2004
26 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΟΥΖΟΛΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΨΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (Υ/Π/8) ΚΥΒΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. 2004 2004
27 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΟΥΖΟΛΑΝΗΣ ΣΤΗΝΠΕΡΙΟΧΗ ΞΙΦΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ(Υ/Π/9) ΚΥΒΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. 2004 2004
28 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΕΡΗ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΔΙΑΜ. ΚΑΤΡΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(Υ/Π/10) ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2004 2004
29 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΧΑΛΑΖΙΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 99,568 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛ.ΒΙ.ΟΡ Α.Ε. 2004 2004
30 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΣΤΡΙΟΥΧΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2004 2004
31 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΣΤΡΙΟΥΧΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2004 2004
32 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΟΥΖΟΛΑΝΗΣ 33,6680908 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΨΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ Π. ΠΑΥΛΙΔΗ »ΚΥΒΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 2004 2004
33 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΕΡΗ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. 2004 2004
34 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΟΥΖΟΛΑΝΗΣ 20,37 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΨΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ »ΚΥΒΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 2004 2004
35 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΟΥΖΟΛΑΝΗΣ 63,329 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΨΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ »ΚΥΒΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 2004 2004
36 ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.  2003 2003
37 ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΔΑΣΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΙΡΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΡΙΓΚΛΟΒΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΣΙΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Υ/Π/3) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ  2003 2003
38 ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ ΔΑΣΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Α.Σ.Δ.Σ.) ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ  Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Υ/Π/4) Α.Σ.Δ.Σ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ 2003 2003
39 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΕΡΗ – ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 67,686 ΣΤΡΕΜ. ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ Α.Ε. 2003 2003
40 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΤΡΙΟΥΧΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡ. ΠΑΓΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΛΑΝΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 14,897 ΣΤΡΕΜ. ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ Α.Ε. 2003 2003
41 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 29,23 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝ – ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛ.ΒΙ.ΟΡ Α.Ε. 2003 2003
42 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΧΟΥΝΤΙΤΗ – ΥΔΡΟΜΑΓΝΗΣΙΤΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 129,675 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΦΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ο.Π.74 ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. 2003 2004
43 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΟΡΚΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛ.ΒΙ.ΟΡ Α.Ε. 2003 2004
44 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΧΟΥΝΤΙΤΗ – ΥΔΡΟΜΑΓΝΗΣΙΤΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 21,486 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΦΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ο.Π.74 ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. 2002 2002
45 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Μ.Π.Ε. ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Υ/Π/2) ΕΔΑΦΟΜΗΧΑ-ΝΙΚΗ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 2001 2001
46 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 46,491 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ Α.Ε. 2001 2001
47 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 22,26 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ Α.Ε. 2001 2001
48 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΑΛΑΖΙΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ Α.Ε. 2001 2001
49 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΣΤΡΙΟΥΧΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 12,835 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΡ. ΠΑΓΟΧΩΡΙΟΥ» ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ Α.Ε. 2000 2000
50 NATURA 2000: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ 4) GR1110005 ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
51 NATURA 2000: GR1140002 ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ) (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
52 NATURA 2000:GR1140003 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
53 NATURA 2000:GR1140004 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
54 NATURA 2000:GR1140007 ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
55 NATURA 2000:GR1250001 ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
56 NATURA 2000:GR1250002 ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
57 NATURA 2000:GR1260005 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΒΗΛΟΣ(Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
58 NATURA 2000:GR1270001 ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΟΣ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
59 NATURA 2000:GR1270002 ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣ-ΣΙΘΩΝΙΑ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
60 NATURA 2000:GR1410002 ΑΓΡΑΦΑ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
61 NATURA 2000:GR1420004 ΚΑΡΛΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
62 NATURA 2000:GR1430001 ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
63 NATURA 2000:GR1440001 ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ(Υ/Π/1)  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
64 NATURA 2000:GR1440002 ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ-(ΚΟΖΙΑΚΑΣ) (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
65 NATURA 2000:GR1440003 ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
66 NATURA 2000:GR1440004 ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
67 NATURA 2000:GR2130008 ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
68 NATURA 2000:GR2220002 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ(Υ/Π/1)  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
69 NATURA 2000:GR2310003 ΟΡΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
70 NATURA 2000:GR2310004 ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
71 NATURA 2000:GR2310005 ΟΡΟΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
72 NATURA 2000:GR2420001 ΟΡΟΣ ΟΧΗ-ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
73 NATURA 2000:GR2420002 ΔΙΡΦΥΣ:ΔΑΣΟΣ ΣΤΕΝΗΣ-ΔΕΛΦΟΙ  (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
74 NATURA 2000:GR2420003 ΟΡΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙ-ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΔΕΛΤΑ ΚΗΡΕΑ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
75 NATURA 2000:GR2420005 ΤΕΛΕΘΡΙΟ-ΛΙΧΑΔΑ-ΓΙΑΛΤΡΑ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
76 NATURA 2000:GR2420006 ΣΚΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ (Υ/Π/1)  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
77 NATURA 2000:GR2430001 ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΛΟΥΧΙ) (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
78 NATURA2000:GR2440003 ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (Υ/Π/1)  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
79 NATURA 2000:GR2440004 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
80 NATURA 2000:GR2450005 ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
81 NATURA 2000:GR2530005 ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΙΑ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
82 NATURA 2000:GR3000001 ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
83 NATURA 2000:GR4120002 ΣΑΜΟΣ:ΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ (ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ) (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
84 NATURA 2000:GR4120003 ΣΑΜΟΣ:ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ-ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΤΑΝΙ-ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΚΚΑΣ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
85 NATURA 2000:GR4220018 ΣΥΡΟΣ:ΟΡΟΣ  ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
86 NATURA 2000:GR4310001 ΑΛΜΥΡΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
87 NATURA 2000:GR4310002 ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
88 NATURA 2000:GR4310004 ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ) (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
89 NATURA 2000:GR4310005 ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ  (ΚΟΦΙΝΑΣ) (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
90 ΝATURA 2000:GR4310006 ΔΙΚΤΗ:ΟΜΑΛΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ(ΣΥΜΗ-ΟΜΑΛΟΣ) (Υ/Π/1)  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
91 NATURA 2000:GR4320002 ΔΙΚΤΗ,ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΑΚΑΝΟ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
92 NATURA 2000:GR4320004 ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ) (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
93 NATURA 2000:GR4320005 ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
94 NATURA 2000:GR4320007 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΒΒΑΛΟΙ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
95 NATURA 2000:GR4330001 ΠΕΤΡΕΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΟΥΡΙΔΑ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
96 NATURA 2000:GR4330002 ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
97 NATURA 2000:GR4330005 ΟΡΟΣ ΙΔΗ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
98 NATURA 2000:GR4340003 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
99 NATURA 2000:GR4340007 ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
100 NATURA 2000:GR4340008 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
101 NATURA 2000:GR4340011 ΦΡΕ-ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ-ΝΙΠΟΣ (Υ/Π/1) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
ΦΑΣΟΥΛΑΣ  ΦΩΤΗΣ
102 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000» ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π.Θ. 2007 2007
103 ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΒΑΝΙΑΝΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2003 2003
104 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ Ε. Ο.  ΚΟΥΛΟΥΡΑ – ΚΛΕΙΔΙ  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2000 2000
105 ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ NATURA 2000:   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ 4)  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1999 2001
106 ΠΕΡΙΒ ΕΠ: ΛΙΜΝΟΔ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ  1998 1998
107 ΠΕΡΙΒ ΕΠ: ΑΜΙΡΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ  1998 1998
108 ΠΕΡΙΒ ΕΠ:  ΑΣΙΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ  1998 1998
109 ΠΕΡΙΒ ΕΠ:  ΦΡΑΓ. ΚΑΛΑΜΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1998 1998
110 ΠΕΡΙΒ. ΕΠΙΠΤ. & ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ Ε.Ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ – ΒΑΝΙΑΝΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1998 2000
111 Μ.Π.Ε. ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΡΑΧΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4908  Α.Π.Θ. 1997 1997
112 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΑΠΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΟΡΩΝ  ΕΛΒΙΟΡ  Α.Ε. 1996 1996
113 ΛΙΜΝΟΕΞΑΜΕΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΑΣΟΥ  ΥΠ.  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1996 1997
114 ΛΙΜΝΟΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ  ΥΠ.  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1996 1997
115 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ  ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1995 1995
116 ΑΓΩΓΟΥ Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ  ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   – Δ.Ε.Π.Α. 1995 1995
117 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΛΕΥΤΟΥ-ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1995 1995
118 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (NATURA 2OOO ΟΔΗΓΙΑ 9243 Ε.Ε.) ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ  Α.Π.Θ. 1994 1995
119 ΟΜΟΙΩΣ NATURA 2OOO (ΟΔΗΓΙΑ 9243 Ε.Ε.) ΟΡΟΥΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ  Α.Π.Θ. 1994 1995
120 ΟΜΟΙΩΣ NATURA 2OOO (ΟΔΗΓΙΑ 9243 Ε.Ε.) ΟΡΟΥΣ ΛΑΙΛΙΑ  Α.Π.Θ. 1994 1995
121 ΟΜΟΙΩΣ NATURA 2OOO (ΟΔΗΓΙΑ 9243 Ε.Ε.) ΟΡΟΥΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ Α.Π.Θ. 1994 1995
122 ΟΜΟΙΩΣ NATURA 2OOO (ΟΔΗΓΙΑ 9243 Ε.Ε.) ΟΡΟΥΣ ΙΤΑΜΟΥ Α.Π.Θ. 1994 1995
123 ΟΜΟΙΩΣ NATURA 2OOO (ΟΔΗΓΙΑ 9243 Ε.Ε.) ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΘΩ  Α.Π.Θ. 1994 1995
124 ΟΜΟΙΩΣ NATURA 2OOO (ΟΔΗΓΙΑ 9243 Ε.Ε.) ΟΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟΥ Α.Π.Θ. 1994 1995
125 ΟΜΟΙΩΣ NATURA 2OOO (ΟΔΗΓΙΑ 9243 Ε.Ε.) ΑΡΚΕΥΘΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  Α.Π.Θ. 1994 1995
126 ΟΜΟΙΩΣ NATURA 2OOO (ΟΔ 9243 Ε.Ε.) ΟΡ ΠΟΡΤΑ Α.Π.Θ. 1994 1995
127 ΟΜΟΙΩΣ NATURA 2OOO (ΟΔΗΓΙΑ 9243 Ε.Ε.) ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Π.Θ. 1994 1995
128 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (NATURA 2OOO ΟΔΗΓΙΑ 9243 Ε.Ε.)   ΠΕΡΙΟΧΗ  ΕΛΑΤΙΑΣ  ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 1994 1995
129 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΕΜΠΩΝ  Ο.Σ.Ε. 1993 1993
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
130 ΜΠΕ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΚΛΕΙΝΟΣ 1» ΡΙΚΑΛΩΝ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΠΕ 1998 1998
131 ΜΠΕ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΚΛΕΙΝΟΣ 2»  ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΠΕ 1998 1998
132 ΜΠΕ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 1»  ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΠΕ 1998 1998
133 ΜΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 2»  ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΠΕ 1998 1998
134 ΜΠΕ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΚΑΣΤΑΝΙΑ»  ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΠΕ 1998 1998
135 ΜΠΕ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΚΑΜΝΑΙΤΙΚΟ»  ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΠΕ 1998 1998
136 ΜΠΕ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ»  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΠΕ 1998 1998
137 ΜΠΕ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ»  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΠΕ 1998 1998
138 ΜΠΕ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΜΑΡΜΑΡΩΝ»  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΠΕ 1998 1998
139 ΜΠΕ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ»  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΠΕ 1998 1998
140 ΜΠΕ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟΙ»  ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΠΕ 1998 1998
141 ΠΕΡΙΒΑ/ΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΛΙΘΙΝΟΥ   Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΥΠ.   ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1996 1996
142 ΠΕΡΙΒΑ/ΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  &  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ  Ν.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  ΥΠ.   ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1996 1996
143 ΠΕΡΙΒΑ/ΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  &  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ    Ν.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΥΠ.   ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1996 1996
144 ΠΕΡΙΒΑ/ΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΟΔΟΥ  ΣΤΟ  ΚΑΛΟΧΩΡΙ Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΑΤ  ΑΤΕ 1996 1996
145 ΠΕΡΙΒ/ΝΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΚΑΡΠΕΡΟΥ –  ΔΗΜΗΤΡΑΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΠ.   ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1995 1995
146 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ, ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΧΩΔΕ 1995 1996
ΚΙΤΣΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
147 ΝΟΤΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ)  Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2001 2002
148 Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2000 2001
149 Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2000 2001