Μελέτες Αντιπυρικής Προστασίας

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.
1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 24 ΧΛΜ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΩΝ, ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 100 Κ.Μ.  ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΙΣΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2008 2008
ΦΑΣΟΥΛΑΣ  ΦΩΤΗΣ
2 ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 100 ΚΜ ΕΚΑΣΤΗ ΑΔΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ 2005 2006
3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠ ΕΡΓΩΝ: 6 ΕΚ. ΔΡΧ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 1996 1996
4 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΕΧΕΙ:Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β. ΔΑΣ. ΟΔΟΥΣ ΝΟ 16, 17, 18, 19 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΓ.ΦΡΑΓΜΑ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ. ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Φ280 & Φ75 (3+386,49 ΧΛΜ) Ε. ΔΥΟ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 4.200 Κ.Μ. ΕΚΑΣΤΗ    ΣΤ. ΣΤΑΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ Ζ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠ ΕΡΓΩΝ 1,2 ΔΙΣ ΔΡΧ ΟΙΚΟΔ. ΣΥΝ/ΣΜΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 1990 1991
5 ΜΕΛΕΤΗ  ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠ 1 ΕΚ ΔΡΧ ΔΙΑΧ. ΕΠΙΤΡ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΝΗ 1990 1990
6 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΥΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΠΡΟΫΠ: 750 ΕΚ. ΔΡΧ ΜΕΛ   Α.Ε. 1988 1988
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)   ΣΥΝ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1998 1998
8 ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΡΥΑΣ  ΒΡΥΣΗΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1992 1992
ΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ  ΚΑΜΕΝΗΣ  ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ  ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ  Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Σ.Δ.Σ. ΔΑΣΟΥΣ  ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2000 2000