Υπηρεσίες Συμβούλου

  • Παροχή γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στο περιβάλλον.
  • Μελέτες εφαρμογής.
  • Μελέτες σκοπιμότητας.
  • Συμπλήρωση Τεχνικών Δελτίων.
  • Σχεδιασμός ασφάλειας, διαχείρισης μελέτης και επίβλεψης έργων, εκτός εργασιών κατασκευής.
  • Μελέτες κατασκευής Λιμνοδεξαμενών.
  • Περιγραφή και ανάλυση των συνθηκών δημιουργίας χειμαρρικών φαινομένων και οι επιπτώσεις τους.