Υδρονομικές μελέτες

  • Ορθολογική Διευθέτηση Χειμάρρων.
  • Σχεδιασμός αντιπλημμυρικών έργων.
  • Αισθητική ανόρθωση Λεκανών Απορροής.
  • Διαχείριση Υδατικών Πόρων.
  • Σχέδια προστασίας χειμαρρικών φαινομένων.
  • Μελέτες κατασκευής Λιμνοδεξαμενών.
  • Περιγραφή και ανάλυση των συνθηκών δημιουργίας χειμαρρικών φαινομένων και οι επιπτώσεις τους.