Δασικός χάρτης, τι είναι;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Η έννοια του «Δασικού Χάρτη» θεσμοθετήθηκε με τον ν.2664/1998. Πρόκειται για ένα χάρτη όπου αναπαρίστανται τα δάση, οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις και οι εκτάσεις άλλης μορφής. Ως έτος βάσης για τον ορισμό των παραπάνω εκτάσεων λαμβάνεται υπόψη το έτος 1945 χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες εκείνης της εποχής, και πρόσφατες αεροφωτογραφίες. Η εκπόνηση των μελετών του Δασικού Χάρτη γίνεται από Δασολόγους Μελετητές εφαρμόζοντας μεθόδους φωτοερμηνείας.

Στο Δασικό Χάρτη η πληροφορία για την κάλυψη της γης αποτυπώνεται συνδυάζοντας την πληροφορία για την μορφή κάλυψης που είχε μια περιοχή κατά το έτος 1945 και την μορφή κάλυψης που έχει η ίδια περιοχή στην πρόσφατη αεροφωτογραφία

Για παράδειγμα:

Στην παρακάτω εικόνα το πολύγωνο έχει κωδικό ΔΑ το οποίο μεταφράζεται ως εξής.

Το έτος 1945 η περιοχή ήταν Δάσος ή Δασική έκταση και στην πρόσφατη αεροφωτογραφία είναι Άλλης μορφής

1

Στον Δασικό Χάρτη μπορεί να εμφανιστούν οι εξής συνδυασμοί:

ΔΔ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΔΑ

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΑΔ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΑΑ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΠΔ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ – ΔΑΣΙΚΕΣ

ΠΑ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ – ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ

ΠΧ

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ – ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ

ΑΝ

ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ Ή ΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΧΧ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΧΑ

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*

ΑΧ

ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ*
Περιοχές ανάρτησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

13/01/2017

Παρασκευή

Ηλείας

Μεσσηνίας

Πιερίας

Καβάλας

20/01/2017

Παρασκευή

Εύβοιας

Κοζάνης

Ηρακλείου

Έβρου

Πέλλας

Φθιώτιδας

27/01/2017

Παρασκευή

Αχαΐας

Θεσσαλονίκης

Αργολίδας

Αθηνών

Ροδόπης

Δράμας

Πρέβεζας

Φλώρινας

03/02/2017

Παρασκευή

Αρκαδίας

Λέσβου

Δωδεκανήσου

Σάμου

Λακωνίας

Λάρισας

Κυκλάδων

Χίου

10/02/2017

Παρασκευή

Κέρκυρας

Ιωαννίνων

Δυτ. Αττικής

Αν. Αττικής

Μαγνησίας

Χαλκιδικής

Ξάνθης

30/10/2017

Δευτέρα

Πέλλας

Καβάλας

10/11/2017

Παρασκευή

Θεσπρωτίας

Ξάνθης

17/11/2017

Παρασκευή

Αρκαδίας

24/11/2017

Παρασκευή

Φλώρινας

Λέσβου

01/12/2017

Παρασκευή

Θάσου

Κιλκίς

08/12/2017

Παρασκευή

Χανίων

Σερρών

15/12/2017

Παρασκευή

Ζακύνθου

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία που θα ανακοινώσει η οικεία Διεύθυνση Δασών για τους κατοίκους Εσωτερικού ενώ για τους κατοίκους Εξωτερικού δίνονται επιπλέον 20 ημέρες.

Πηγή: ΕΚΧΑ

Υποβολή αντιρρήσεων

Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημέρα που ορίσει η οικεία Διεύθυνση Δασών του κάθε Νομού.  Στην προθεσμία αυτή έχει δοθεί επιπλέον παράταση 45 ημερών.

Για τους κατοίκους εξωτερικού, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας.
Από τη στιγμή που ο Δασικός Χάρτης κυρωθεί, θεωρείται οριστικός και έχει πλέον πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή.

Επί του κυρωμένου Δασικού Χάρτη είναι δυνατή η αίτηση άσκησης ακυρώσεως μόνο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται για κάθε ιδιοκτησία σε περιπτώσεις όπως: μεταβίβαση, αγοραπωλησία, κληρονομιά, οικοδόμηση κτλ.

Για το λόγο αυτό ο πολίτης, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και θίγεται η ιδιοκτησία του από τον χαρακτηρισμό του Δασικού Χάρτη, επιβάλλεται να προχωρήσει σε αντίρρηση.

Τρόπος υποβολής αντιρρήσεων

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ/ Υποβολή Αντιρρήσεων. Στην εφαρμογή θα βρείτε αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή των αντιρρήσεων.

Για το σύνολο των αντιρρήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον καθώς και τα λοιπά συνυποβαλλόμενα στοιχεία/έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή, με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) το οποίο ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υπέβαλε ηλεκτρονικά. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Η υποβολή των αντιγράφων των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον καθώς και των λοιπών συνυποβαλλομένων στοιχείων/εγγράφων μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.

Πηγή: ΕΚΧΑ

Τι Πρέπει να κάνει ο πολίτης

    • Ο πολίτης θα πρέπει:Να εντοπίσει και να ελέγξει τον χαρακτήρα την ιδιοκτησία του στον αναρτημένο δασικό χάρτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx
    • Αποφασίσει αν θα υποβάλει αντίρρηση για το σύνολο ή τμήμα της έκτασης
    • Να οριοθετήσει την προς αντίρρηση έκταση με γεωγραφικές συντεταγμένες
    • Να αποδείξει το έννομο συμφέρον του επί της ιδιοκτησίας
    • Να καταβάλει το ειδικό τέλος αντιρρήσεων για κάθε περίπτωση ιδιοκτησίας και να παραλάβει τα αποδεικτικά πληρωμής
    • Να αποστείλει όλα τα έγγραφα στο οικείο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:

Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).

Ενδεικτικά:

    1. Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.)
    1. Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.

Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.

Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

       3. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Γ. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ε. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί.

Στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

Πηγή: ΕΚΧΑ

Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείται, σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπογράφουν ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, και ο αν. υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, με την οποία μειώνονται περαιτέρω τα τέλη αντιρρήσεων και διαμορφώνονται πλέον ως εξής :

α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ, δέκα (10) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα πέντε (45) ευρώ, σαράντα (40) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ, ενενήντα (90) ευρώ. 

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ, εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

ε)  Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ, επτακόσια (700) ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώχίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.

η) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ, τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:

α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον Δασικό Χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει.

β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.

ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).

Πηγή: ΕΚΧΑ

Τρόποι πληρωμής τέλους αντίρρησης

Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

    • με πιστωτική κάρτα (mastercard ή visa)
    • με μετρητά στις παρακάτω τράπεζες (σχετικές οδηγίες θα βρείτε στην ειδική εφαρμογή)

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤΑΜΕΙΟ 

INTERNET

ΑΤΜ’S

EASYPAY 

AYTOMATA ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1

ALPHA BANK

2 HSBC
3 EFG EUROBANK
4 ΑΤΤΙΚΗΣ
5 ΕΘΝΙΚΗ
6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΩΝ
8 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ 
9 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
11 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ* 

* Η πληρωμή μπορεί να γίνει και σε όλα τα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου των ΕΛΤΑ

Πηγή: ΕΚΧΑ

Υπηρεσίες

Η εταιρεία Υλωρική Ε.Ε. με την πολυετή εμπειρία της στην εκπόνηση μελετών Δασικού Κτηματολογίου και Φωτοερμηνειών σας παρέχει:

    • Αναγνώριση – οριοθέτηση ιδιοκτησίας
    • Εξέταση δικαιολογητικών
    • Υποβολή αντιρρήσεων ηλεκτρονικά
    • Παροχή τεχνικών συμβουλών όπως:
        • Σύνταξη έκθεσης φωτοερμηνείας – πραγματογνωμοσύνης
        • Παράσταση επί της επιτροπής αντίρρησης
        • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
        • Νομική υποστήριξη
Καταστήματα - Υποκαταστήματα

Κεντρικό Κατάστημα
Θεσσαλονίκη:
Πλούτωνος 3, 54655
Τηλ/Fax: 2310411092 – 2310413238
e-mail: info@yloriki.gr & fasoulas@yloriki.gr
Υποκαταστήματα
Βόλος:
Ξενοφώντος 3, 3ος όροφος, παραπλεύρως Δασαρχείου Βόλου
Κατερίνη:
Μαυροκορδάτου 3
Καλαμπάκα:
Κονδύλη 41, 42200
Τηλ/Fax: 2432024713 – 2432075761
Χαλκιδική:
Επαρχιακή οδός Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, Νικήτη